news

นำที่ราชพัสดุลุยสร้างบ้านคนไทยประชารัฐ8จังหวัด

ธนารักษ์ลุยกดปุ่ม ส่งที่ราชพัสดุ 10 แปลง 8 จังหวัด ประมูลสร้างบ้านคนไทยประชารัฐ ราคาถูด 3.5-7 แสนบาท คาดเข้าพักได้ในปี62 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยความคืบหน้าการทำโครงการบ้านคนไทยประชารัฐว่า ในเดือนพ.ค.นี้ กรมฯ จะนำที่ราชพัสดุทั้งหมด 10 แปลง ใน 8 จังหวัด มาเปิดประมูลให้เอกชนเข้าร่วมประมูลก่อสร้างและบริหารโครงการบ้านคนไทยประชารัฐได้ 

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยราคาถูก 350,000-700,000 บาท ซึ่งหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนคาดว่าจะเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วมจองสิทธิได้ภายในปลายปี และสร้างเสร็จให้เข้าพักอาศัยได้ภายในปี 62 “ขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างรอสำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบร่างสัญญา และร่างทีโออาร์ของการประมูลอยู่ ซึ่งคาดภายในต้นเดือนพ.ค.นี้จะได้รับผลการพิจารณากลับมา หากไม่มีการแก้ไข หรือแก้ไขไม่มาก กรมฯก็พร้อมเริ่มเปิดประมูลภายในเดือนพ.ค.ทันที และเมื่อได้ทำสัญญากับผู้ชนะการประมูลได้เสร็จ จะใช้เวลาก่อสร้างอีกไม่เกิน 8 เดือนก็เข้าอยู่ได้ โดยคาดว่าโครงการบ้านคนไทยจะได้รับผลตอบรับดีมากเพราะจากการสำรวจมีความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากกว่าจำนวนบ้านที่สร้างเยอะ”
 
นายพชรกล่าวต่อว่า โครงการบ้านคนไทย จะมีการก่อสร้างเป็นรูปแบบที่อยู่อาศัย 3 ประเภท ได้แก่ บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 28 ตร.ม. พร้อมกำหนดให้จัดสรรพื้นที่สวนกลางไม่เกิน 30% ของพื้นที่โครงการ โดยให้สิทธิแก่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิจองซื้อก่อน พร้อมกับได้รับสิทธิสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1-4 ที่ 2.75% ต่อปี ส่วนปีที่ 5 เป็นต้นไป คิดเอ็มอาร์อาร์ลบ 0.75-1% ต่อปี  มีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี อย่างไรก็ตามหากผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิจองซื้อบ้านคนไทยไม่หมด จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปมีสิทธิจองซื้อ แต่จะไม่ได้รับการอุดหนุนดอกเบี้ยพิเศษจากรัฐบาล. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews